Publicat el 31 de març del 2020

EXPERTS RECOMANEN QUE ES DECONSTRUEIXI LA COSTA – ARA BALEARS

El litoral balear també s’ha vist afectat pel “Gloria” i experts recomana la deconstrucció de la costa.

Podeu llegir la notícia al següent enllaç.