Publicat el 20 de novembre del 2018

AIXÍ ES TROBAVA AHIR EL TRAM DE LA R4 ON HI HA HAGUT EL DESCARRILAMENT MORTAL