Publicat el 24 de juliol del 2018

NOTA DE PREMSA SOBRE ELS ESLLAVISSAMENTS DE TERRES I ELS DESPRENIMENTS DE ROQUES

El proppassat dimecres 6 de juny es va produir en la carretera de Torà de Tost (Ribera d’Urgellet – Alt Urgell), un dels darrers episodis de tot un seguit d’esllavissament de roques i
terres que ha afectat diversos punts del nostre país aquesta primavera. Una climatologia excepcionalment plujosa des de l’inici de l’any ha estat el catalitzador que ha activat múltiples
processos d’inestabilitat de vessants arreu del territori, amb un tràgic balanç fins ara de dues víctimes mortals, prop d’una desena de ferits de diversa consideració i pèrdues econòmiques
encara pendents d’avaluació.
Des de l’Observatori del GeoRisc, del Col·legi de Geòlegs de Catalunya, en el marc de les seves funcions, l’any passat ja vam considerar necessari posar damunt la taula la importància del
risc geològic associat a aquest tipus de processos i, per això, vam proposar com a projecte monogràfic d’anàlisi el Risc de despreniments a la xarxa viària i ferroviària de Catalunya.
En aquest sentit, des de l’Observatori del GeoRisc volem manifestar:

 1. En primera instància, el nostre més sincer condol a les famílies de les víctimes, així com la nostra solidaritat amb totes les persones afectades d’una o altra forma per
  aquests processos geològics.
 2. Els esllavissaments de terres i els despreniments de roques constitueixen un procés geològic natural que porta associat un risc avaluable en funció de la perillositat
  del fenomen i dels danys que se’n poden derivar. Si bé reconeixem que el risc zero no existeix, i que no tenim encara les eines definitives per predir amb exactitud el
  moment en el qual es desencadena aquest procés, sí que existeixen sistemes que poden servir per minimitzar el risc geològic dels despreniments i de les esllavissades.
 3. Amb aquest objectiu reclamem una millor coordinació entre tots els operadors que gestionen les infraestructures viàries i ferroviàries de Catalunya. Els diferents
  titulars responsables d’aquestes xarxes i també altres organismes, recopilen informació sobre aquesta problemàtica. Malgrat tot, les dades disponibles són
  incompletes i poc estructurades, en conseqüència tenim uns materials fragmentaris i assimètrics que dificulten qualsevol anàlisi que permeti actuar eficaçment en la
  gestió d’aquest risc. A l’Observatori del GeoRisc estem convençuts que una millor planificació i coordinació en la construcció d’una bona base de dades pot aportar una informació molt rellevant per a la creació d’una eina de gestió del risc d’esllavissades i despreniments. És indispensable determinar els punts crítics del territori exposats a aquest fenòmens per tal de prendre decisions encertades en les polítiques de mitigació.
 4. Per això ens posem a disposició del Govern de la Generalitat de Catalunya i dels Departaments i Conselleries implicades en aquesta causa, així com de les Administracions comarcals i de les Diputacions , per participar en totes aquelles iniciatives destinades a mitigar el risc de despreniments i esllavissaments. L’objectiu és clar: millorar la gestió del risc per evitar, tant com es pugui, que es repeteixin en el futur accidents similars als ocurreguts enguany.

OBSERVATORI DEL GEORISC
Juny 2018