Publicat el 3 de agost del 2018

APARICIÓ D’ESQUERDES A MENCUI, AL TERME MUNICIPAL DE SORIGUERA