Publicat el 31 de març del 2020

JOAN MANUEL VILAPLANA ES ENTREVISTAT PER MATARÓ AUDIOVISUAL

Joan Manuel Vilaplana, membre del Risknat i del COLGEOCAT, afirma la necessitat de substituir la R1 per un “Metro del Maresme”.

Podeu veure la notícia al següent link.

Font/imarge: Mataró  Audiovisual