Publicat el 16 de març del 2020

EL 15% DE LES ZONES URBANITZADES DE CATALUNYA SÓN INUNDABLES

L’especialista en riscos geològics Joan Manel Vilaplana alerta que cal un pla especial de protecció de les zones urbanitzades que són inundables abans del 2020.

ENTREVISTA AL MATINS DE TV3