Publicat el 27 de abril del 2019

EL GEÒLEG I ELS RISCOS NATURALS

Treball publicat a la 2a edició del llibre «La Profesión de Geólogo», editat per l’ICOG.